Brande Åbo søger social-og sundhedsassistenter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at blive en del af den faglige udvikling inden for det sundhedsfaglige område og få mulighed for at bringe dine personlige og faglige kompetencer i spil hos borgere med mange forskellige problematikker – så har vi stillingen!

Vi er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder fordelt på 4 huse og 25 pladser i vores aktivitetstilbud. Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade. Vores borgere har behov for hjælp til personlig pleje, aktiviteter, kommunikation, samvær med andre mennesker.


På Brande Åbo tager vi afsæt i borgernes potentialer og ressourcer. Vi arbejder derfor ud fra kerneopgaven: ”Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale”.

Du er velkommen til at læse mere om os på vores hjemmeside: https://brandeaabo.ikast-brande.dk/


Din hverdag vil bl.a. indeholde disse opgaver:

 • Tovholder for sundhedsfagligt tilsyn i din afdeling – bl.a. medicintilsyn
 • Ansvarlig for oplæring af kollegaer i de sundhedsfaglige opgaver 
 • Løse opgaver på tværs af husene – både planlagte og ad hoc opgaver
 • Ledsage borgere til ambulante behandlinger, indlæggelser etc.
 • Kontakt til sundhedsvæsnet – egen læge, speciallæge, sygehus etc.
 • Dokumentation i forhold til de 12 sygeplejefaglige problemområder
 • Opfølgning på behandlinger
 • Forebyggende foranstaltninger
 • Sparring med de øvrige sundhedsansvarlige medarbejdere
 • Sparring med øvrige faggrupper
 • Varetagelse af hele medicinhåndteringsprocessen
 • Håndtering af sonder, kateter, sårpleje, opgaver omkring diabetes etc.


Hos os:

 • Får du mulighed for/forventer vi, at du arbejder med de opgaver, som ligger i din autorisation
 • Indgår du i et social- og sundhedsassistentteam med kontinuerlig sparring
 • Får du faglig sparring med det Sundhedsfaglig koordinatorteam inden for alle de sundhedsfaglige opgaver
 • Får du mulighed for, at fordybe dig i faglige problemstillinger både omkring den enkelte borger og på afdelingsniveau
 • Får du en grundig og systematisk oplæring af både sundhedsfaglige og pædagogiske kollegaer
 • Får du et miljø, hvor der er plads til både faglig og personlig udvikling
 • Kan du blive uddannet som Vejleder for social- og sundhedsassistent elever.
   

Til gengæld forventer vi:

 • At du arbejder og kommunikerer ud fra et anerkendende menneskesyn
 • At du arbejder analyserende og reflekterende 
 • At du i samarbejde med kollegaer kan skabe den røde tråd mellem indsatsmål, metoder og praksis – både sundhedsfagligt og pædagogisk
 • At du har erfaring med lovpligtig dokumentation samt anden dokumentation i fagsystem. Vi anvender Cura Social
 • At du har lyst til at tilegne dig ny viden
 • At du kan formidle sundhedsfaglig viden til kollegaer i et ”ikke fag-sprog”.

På Brande Åbo er der ansat pædagoger, pædagogiske assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social-og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere og omsorgsmedarbejdere, som alle indgår i det tværlige samarbejde. Dette samarbejde gør, at den faglig refleksion får et bredere perspektiv og sikrer sparring samt giver et helhedsorienteret syn på vores borgere. 
 

Alle medarbejdere på Brande Åbo er forpligtet til, at følge Ikast-Brande Kommunes værdier; Dialog, tillid og ansvarlighed.  

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingerne er på 30-37 timer pr. uge, men andet kan aftales.

Arbejdstiderne er ca. 50/50 dag- og aftenvagter samt hver anden weekend.
Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

Tiltrædelse:
Snarest eller senest den 1. august 2024.

For yderligere information om stillingerne - kontakt:
Teamleder Karin Klaris 9960 3765 / 5164 4903   

Ansøgningsfrist:
Sidste ansøgningsfrist er den 26. maj 2024

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Ny Sandfeldvej, 7, 7330 Brande

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6045325

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet