Fortsat høj tillid til politiet og høj følelse af tryghed blandt midt- og vestjyderne

Profilbillede
dato

Midt- og Vestjyllands Politikreds ligger fortsat højt i Justitsministeriet Tryghedsundersøgelse.

Midt- og Vestjydernes tillid til politiet og oplevelse af tryghed i eget nabolag ligger fortsat højt i den årlige tryghedsundersøgelse.

Undersøgelsen er foretaget henover efteråret i 2023 blandt 29.007 danskere i hele landet. På landsplan er der et fald i den oplevede tryghed fra 89 procent, der i 2022 svarede at de grundlæggende føler sig trygge, der hvor de bor, mod 88 procent i 2023.

I Midt- og Vestjyllands Politikreds svarer 89 procent af borgerne, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag i 2023.

88 procent af borgerne svarer i 2023, at de har tillid til at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

"I Midt- og Vestjyllands Politi kan vi fortsat godt være tilfredse med, at trygheden og tilliden til politiet er så høj blandt midt- og vestjyderne. Uanset hvilken funktion de har, så arbejder vores medarbejdere i politiet og anklagemyndigheden hver dag målrettet for at sikre trygheden og den bedst mulige service for borgerne," siger politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Helle Kyndesen.

Ser vi på resultaterne af tryghedsundersøgelserne for Midt- og Vestjyllands Politi hen over de seneste 10 år, er der mindre udsving i andelen af borgere, der føler sig grundlæggende trygge fra 86 procent til 93 procent. Tilsvarende gælder, at andelen af borgere, der har tillid til politiet, hen over en tiårig periode har ligget mellem 85 procent og 89 procent.

"Der er et fald fra 2022-undersøgelsen til 2023-undersøgelsen, og ser man på målingerne over en årrække, så ligger de og svinger frem og tilbage, men på et konstant højt niveau. Der er fortsat både en høj tryghed og høj tillid mellem politiet og midt- og vestjyderne, og det glæder jeg mig over", siger politidirektøren.

"Samtidigt har vi hele tiden fokus på at skabe tryghed for de midt- og vestjyske borgere, og vi har øje på de steder, som særligt kan skabe utryghed. Om det er hensynsløs kørsel eller oplevelsen af chikanerende adfærd, så reagerer vi og gør, hvad vi kan, for at sikre mere tryghed. Det vil vi fortsætte med", siger Helle Kyndesen.

Kredsrådet er et samarbejdsforum mellem politiet og politikredsens 11 kommuner. Borgmester Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune, er næstformand i kredsrådet.

"Tryghed, der hvor man bor, er afgørende for borgerne. Derfor har vi også et godt og tæt samarbejde med politiet, hvor vi løbende får sat fingeren ned, på de steder vi skal arbejde særligt målrettet, siger Ib Lauritsen.

"Det er vigtigt, at vi bliver ved med at samarbejde på tværs til gavn for borgerne", siger Ib Lauritsen.

I netop Ikast-Brande Kommune er andelen af borgere, der svarer, at de grundlæggende føler sig trygge, der hvor de bor, mindre end resten af politikredsens kommuner. I 2023 svarer godt 8 ud af 10 i Ikast-Brande Kommune, at de grundlæggende føler sig trygge.

"Man skal passe på med at pege på direkte årsager, til de udsving vi ser i undersøgelserne fra år til år. Vi har i flere år haft et særligt fokus omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. Både på efterforskning og på at have en tryghedsskabende indsats sammen med lokalsamfundet uden for Kærshovedgård, og det bliver vi ved med," siger politidirektør Helle Kyndesen.

 

Se hele undersøgelsen her https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2024/04/tryghedsundersoegelse-2023.pdf


Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestjyllands Politi.
Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi