Pædagog til Brande Åbo - Skab trivsel og udvikling for voksne med særlige behov

Profilbillede
dato

Vi søger nye kollegaer Har du som pædagog lyst til at blive en del af Brande Åbo, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt? Og hvor du som pædagog har mulighed for at udvikle dig fagligt samt præge den faglige retning?

Brande Åbo er en del af Center for Udviklingshandicap Syd. Vi er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 1 heldagsplads. Aktivitetscenteret har 25 pladser. Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade.

På Brande Åbo tager vi afsæt i borgernes potentialer og ressourcer. Vi arbejder derfor ud fra kerneopgaven: ”Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale”.
 

Vores pædagogfaglige tilgange på Brande Åbo er:

 • Neuropædagogik
 • Sanseintegration
 • Strukturpædagogik
 • KRAP
 • Low Arousal

På Brande Åbo arbejder vi struktureret med dagsprogrammer og metodeplaner, fordi borgerne profiterer af høj genkendelighed og struktur. Vi arbejder ud fra tankegangen i Low Arousal og med KRAP kaoslinje, hvor medarbejderne afstemmer krav og sansepåvirkning i forhold til borgernes adfærd og trivsel. Vi anvender desuden alternativ supplerende kommunikation såsom konkreter, symbol og billedkommunikation, tegn-til-tale.
 

Som pædagog på Brande Åbo tilbyder vi dig: 

 • At du er med til at præge den faglige udvikling med din viden og erfaring
 • At være med i en spændende proces, hvor vi har øget fokus på at udvikle pædagogfagligheden med nye tiltag og uddannelse fx diplom i neuropædagogik, autismepiloten, KRAP, uddannelse i alternativ supplerende kommunikation (ASK) 
 • Fagfaglig sparring internt i afdelingen, eller på tværs af afdelinger
 • Teamsamarbejde hvor du er med til at sætte rammen for borgeren
 • Mulighed for at deltage i faglige temadage internt på Brande Åbo
 • Mulighed for at deltage i relevante kurser
 • Mulighed for at komme med i Fælles Faglig Platform på tværs af Brande Åbo i henholdsvis KRAP, Neuropædagogik & Sanseintegration samt Strukturpædagogik & Kommunikation – hvor man mødes 2 timer hver anden måned til faglig sparring og vidensdeling
 • Relevant efteruddannelse på diplom niveau efter 1 års ansættelse
 • Fleksibilitet i forhold til ønsker til egen arbejdstid
   

Vi forventer, at du enten har følgende kompetencer eller igennem din ansættelse er villig til at opnå dem:

 • At du arbejder og kommunikerer ud fra et anerkendende menneskesyn
 • At du kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske processer
 • At du kan arbejde med udgangspunkt i den pædagogiske relation
 • At du har erfaring med borgere med problemskabende adfærd
 • At du har specialiseret dig inden for social og specialpædagogik
 • At du kan dokumentere og evaluere pædagogiske visioner, mål, metoder og den pædagogiske praksis
 • At du kan identificere etiske dilemmaer og redegøre for etiske perspektiver i forhold til egen praksis

Vi arbejder tværfagligt – pædagogiske personaler, sundhedsfaglige personaler, ergoterapeuter, fysioterapeuter, og omsorgsmedarbejdere for en øget faglig refleksion og sparring. Alle medarbejdere på Brande Åbo er forpligtet til at følge Ikast-Brande Kommunes overordnede værdier; Dialog, tillid og ansvarlighed. 

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingerne er på 20-37 timer pr. uge, men andet kan aftales.

Arbejdstiderne er ca. 50/50 dag- og aftenvagter samt hver anden weekend.
Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

Tiltrædelse:
Snarest og senest 1. august 2024.

For yderligere information om stillingerne:
Teamleder Janne Bentzen Meinertz 20 48 78 64.

Ansøgningsfrist:
Vi afholder åbent hus torsdag d. 13-6-24 kl. 16, hvor du kan komme til en rundvisning og få uddybet dine muligheder som pædagog på Brande Åbo.

Sidste ansøgningsfrist torsdag den 20. juni 2024 kl. 12.00.
Vi afholder samtaler løbende.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (20-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Ny Sandfeldvej, 7, 7330 Brande

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049788

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet